Varför stenhus

Det finns många anledningar till varför du ska välja att bygga ditt hus i sten med en stomme av lättbetong. Materialet är gediget och har isolerande egenskaper som gör ditt hus energisnålt. Tekniken är väl beprövad och du kan känna dig trygg med ett friskt hus som står emot väder och vind.

Läs gärna mer om fördelarna med stenhus och lättbetong som materialval på följande webbplatser:

2016-05/289608-19.jpg.jpg 2016-05/289608-03.jpg.jpg 2016-05/6-o.jpg 2016-05/11-o.jpg

Följ, Dela och Gilla oss på sociala medier

Vill du veta mer?

Har du frågor, idéer eller planer på om- eller nybygge? Tveka inte att höra av dig till Stenhus i Väst!

Kontakta oss

Esa Myllymäki
esa@stenhusivast.seesa@stenhusivast.se
Telefon: 0730 - 688 640